Eko-Chatka

KREATYWNOŚĆ - NATURA - PLANETA

(TY- DREWNO - EKOLOGIA)

To co wyróżnia nasze warsztaty dla dzieci, to poszanowanie dla naszej indywidualności, natury, tradycji, historii i wykorzystywanie ich jako inspiracji do kreowania naszej przyszłości. Naszą ambicją jest pokazanie najmłodszym, jak można wartościowo spędzać czas w oderwaniu od obcowania z wysokimi technologiami. Celem warsztatów ekologicznych jest rozwijanie w dzieciach kreatywności i podstawowych wartości społecznych oraz utrwalanie pozytywnych pro-ekologicznych i pro-społecznych zachowań.

Nasze warsztaty dla dzieci prowadzimy „w duchu eko” – zwracamy uwagę na wykorzystywane materiały i ich pochodzenie, oraz prezentujemy maluchom oryginalne zabytkowe przedmioty. Program wszystkich zajęć powstał w oparciu o wytyczne zawarte w podstawach programowych nauczania. Zajęcia ekologiczne prowadzone są metodą warsztatową, z położeniem szczególnego nacisku na współpracę i dzielenie się zasobami. Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku 3 – 10 lat (różnicujemy dobór treści i zadań przy tym samym temacie do możliwości poznawczych uczestników).